RING OSS - 042-311 29 20

Dränering Helsingborg

RING OSS - 042-311 29 20

Dränering Helsingborg

Experter på dränering

Kontakta oss

Dränering

Vårt företag, Mark & Anläggning, vet hur man skyddar ditt hus mot fuktskador. Kontakta oss så planerar och utför vi din dränering i Helsingborg!

Markarbete

Vi är experter på alla typer av markarbeten. Från nybyggnationer till vägar – med vår moderna maskinflotta och kunniga personal så löser vi dina utmaningar!

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Dränering Helsingborg

Dränering i Helsingborg. Grävmaskin i en trädgård.

Vårt företag, Mark & Anläggning, är experter på dränering i Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Höganäs. Med modern utrustning och kunnig personal så hjälper vi dig att säkra ditt hus från fukt. Kontakta oss för att höra mer om vad vi kan erbjuda dig!

Dränering i Helsingborg

En väl fungerande dränering i Helsingborg är helt nödvändig för att skydda ditt hus mot fuktskador. Som husägare gäller det att se till att fastigheten har ett bra fuktskydd eftersom försäkringen ofta inte täcker fukt som kommer in från utsidan och att åtgärda en stor skada kan bli väldigt kostsamt. Vi utför dräneringar i Helsingborg med omnejd och skyddar ditt hus från att vatten läcker in från ytvatten och grundvatten.

Dags att dränera?

En bra tumregel är att dräneringen bör göras om efter cirka 25-30 år. Men det kan mycket väl vara så att den måste ses över tidigare. Det kan ha uppstått fel och skador eller så har er dränering i Helsinborg helt enkelt täppts igen. Så var uppmärksam på tecken på fukt, oavsett ålder på din dränering. Sådana tecken är exempelvis unken lukt, flagnande färg och bubblor i tapeten, fuktfläckar, fuktkondens på fönster eller till och med mögelprickar.

Om du upptäcker en eller flera av dessa fuktindikatorer så kan det vara bra att kontrollera fukten med en fuktmätare eller kontakta en fackperson som kan undersöka fukten i huset. Vi hjälper dig sedan med att planera och utföra din dränering i Helsingborg.

Dräneringsarbetet

När vi utför din dränering i Helsingborg så genomförs arbetet efter följande steg:

 • Rensar runt huset och tar bort eventuella buskage.
 • Gräver ett dike runt huset som frilägger källargrunden och går djupare än husets lägsta punkt.
 • Dräneringsrör placeras ut och täcks in.
 • Fuktskydd monteras på husgrunden.
 • Dagvattenrör som leder bort regnvatten placeras på en högre höjd.
 • Schaktet fylls igen.

Markarbete

Vi utför inte bara dräneringar i Helsingborg med omnejd, utan vi har en stor kunskap inom olika typer av markarbeten så som:

 • Nybyggen – vi hjälper dig med ​husgrund, grundisolering, VA-arbeten, dränering, trekammarbrunn, fjärrvärme, kabelarbeten och plattläggning. 
 • Rivningsarbeten – vi kan utföra bilning och betongborrning för att riva hårda kontruktioner och vi har lastbilar och containrar för bortforsling och återvinning av rivningsmassorna. 
 • Vägar – vi utför markarbeten vid bygge av nya vägar och arbeten som behövs för att underhålla befintliga vägar. Vi har maskiner för arbete med snöröjning, dikesrensning och vägrenhållning.
 • Trädgårdar och grönytor – vi utför trädgårds- och grönytearbete, exempelvis utgrävning för pool.
 • Skogsarbeten – vi arbetar exempelvis med skogsvägar.

Vi lägger stor vikt vid att hålla en hög utbildningsnivå och vi har utbildat oss i bland annat: Farligt gods, Heta arbeten, Arbete på väg, Trafiksäkerhet och miljö och Stumsvetsning.

Modern utrustning

Vår maskinflotta är alltid uppdaterad med modern utrustning för att göra arbetet med dränering i Helsingborg, och övrigt markarbete, så effektivt som möjligt. Vi har utrustning för att klara nybyggnationer, vägar, avlopp, rör och kablar. Vi har även lastbilar och containrar för transport och återvinning av byggavfall, jord, grus och liknande.

Nöjda kunder

Vi riktar oss till alla som behöver ny dränering i Helsingborg med omnejd. Vi arbetar med företag, privatpersoner, kommunala verksamheter och organisationer och vi har alltid fått bra referenser ifrån våra kunder. Några av de som anlitat oss är Skanska, Bjuvs kommun, Helsingborgs kommun, MVB, dagis, skolor och kyrkor.

     

Behöver du hjälp med dränering i Helsingborg, eller vill du veta mer om våra övriga markarbetestjänster – kontakta oss!

Rotavdrag​​

Få avdrag för 50% av hela arbetskostnaden för vårt arbete med er dränering i Helsingborg genom att nyttja rotavdrag. Avdraget gäller inte kostnader för material och inköp och du kan inte göra avdrag för nybyggt hus eller tillbyggnad till nya hus. Du har möjlighet att göra avdrag och få skattereduktion för halva arbetskostnaden på maximalt 50 000 kronor per person och år.