RING OSS - 042-311 29 20

Dränering Helsingborg

RING OSS - 042-311 29 20

Dränering

Dränering i Helsingborg.

Börjar det bli dags att se över ditt fuktskydd? Vi hjälper dig med dränering i Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Höganäs. Kontakta oss för en offert!

Experter på dränering i Helsingborg

Det är ditt ansvar som husägare att se till att fastigheten har ett bra fuktskydd. Ofta täcker inte försäkringen fukt som kommer in från utsidan och att åtgärda en stor fuktskada kan bli väldigt kostsamt. Vi utför dräneringar i Helsingborg med omnejd och skyddar ditt hus från att fukt läcker in från ytvatten och grundvatten.

När ska du dränera?

Vet du åldern på ditt dräneringssystem? Då är det en bra tumregel att dräneringen bör göras om efter cirka 25-30 år. Men det kan mycket väl vara så att dräneringen behövs ses över tidigare än så. Det kan ha uppstått fel och skador, dräneringen kan ha täppts igen eller ha varit dåligt installerad från början.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på tecken på fukt, oavsett ålder på din dränering i Helsingborg. Sådana tecken är exempelvis:

  • Unken lukt.
  • Flagnande färg och bubblor i tapeten.
  • Fuktfläckar.
  • Fuktkondens på fönster.
  • Mögelprickar.

Om du upptäcker en eller flera av dessa fuktindikatorer så kan det vara bra att kontrollera fukten med en fuktmätare eller kontakta en fackperson som kan undersöka fukten i huset.

Vi hjälper dig sedan med att planera och utföra din dränering i Helsingborg.

Dräneringsarbetet

När vi utför din dränering i Helsingborg så genomförs arbetet efter följande steg. Först rensar vi runt huset, tar bort eventuella buskage. Sedan grävs ett dike som frilägger källargrunden och går djupare än husets lägsta punkt. Dräneringsrör placeras ut och täcks in. Fuktskydd monteras på husgrunden. Dagvattenrör som leder bort regnvatten placeras på en högre höjd. Till slut fylls schaktet igen.

Vill du veta mer eller önskar du få offert på dränering i Helsingborg – kontakta oss!